…estetika i kvalitet imaju prioritet…

Kvalitet i tradicija u izradi proizvoda od lima

SZR “LIMORAD” Gračanica je osnovana 20.11.1990. god. i prvenstveno se bavio montažom proizvoda od lima i montažom krovova od TR – limova.

Limarska galanterija

Oluci, kuke za oluke, cijevi, lajsne, opšave, uvale, kotlice, šelne, koljena, snjegobrani, vinkla, forkafe.

Oluci, kuke za oluke, cijevi, lajsne, opšave, uvale, kotlice, šelne, koljena, snjegobrani, vinkla, forkafe.

Krovni limovi

Trapezno profilisani lim je našao svoju široku primjenu kod pokrivanja objekata,a najviše za pokrivanje proizvodnih hala...

Trapezno profilisani lim je našao svoju široku primjenu kod pokrivanja objekata,a najviše za pokrivanje proizvodnih hala i skladišnih prostora.

Fasadni limovi

Najviše koristi kao fasdni trapezni lim za oblaganje fasada kako u jednostrukoj tako i sendvič izvedbi

Najviše koristi kao fasdni trapezni lim za oblaganje fasada kako u jednostrukoj tako i sendvič izvedbi. Veliku primjenu je našao i kao spušteni stropovi i kao donji lim u sendvič izvedbi.

Lim u obliku crijepa

Lim u obliku crijepa je pokrov visokog kvaliteta koji u odnosu na druge pokrove karaktriše mala težina od 5 kg/m²...

Lim u obliku crijepa je pokrov visokog kvaliteta koji u odnosu na druge pokrove ( glineni ili betonski crijep ) karaktriše mala težina od 5 kg/m² dugotrajnost i estetski izgled.

0
Poslovnih partnera
0
Završenih poslova
0
Uposlenih

Naši posljednji projekti

Naše osnovne vrijednosti

Naši partneri