Adresa:
Branilaca Kule grada bb
75320 Gračanica

Centrala:
+387 (0) 35 / 708 – 160

Prodaja:
+387 (0) 35 / 708 – 163

FAX:
+387 (0) 35 / 708 – 162

GSM:
+387 (0) 61 / 843 – 702

Prodaja Brčko:
+387 (0) 63 / 398 – 754

E – mail:
limorad@limorad.ba