Lim u obliku crijepa

Lim u obliku crijepa je pokrov visokog kvaliteta koji u odnosu na druge pokrove ( glineni ili betonski crijep ) karaktriše mala težina od 5 kg/m² dugotrajnost i estetski izgled.

Ovaj proizvod je u velikoj mjeri zastupljen na tržištu kao najbolji izbor za pokrivanje svih vrsta objekata, kao malih montažnih objekata ( garaža, nadstrešnica i dr.), preko stanbenih kuća do velikih stanbenih objekata.


Proizvodnja proizvoda :

Proizvodnja limova u obliku crijepa se vrši na najsavremenijoj potpuno automatskoj proizvodnoj liniji koju opslužuje samo jedan radnik. Kapacitet proizvodnje je 150 m²/h.

 • Korak 1

 • Korak 2

 • Korak 3

 • Korak 4


Gotov proizvod :

Lim u obliku crijepa se proizvodi u pločama standardne širine, a dužina je prilagođenja potrebama kupca, tako da nema nepotrebnog gubitka materijala.

 • Gotov proizvod

 • Gotov proizvod

 • Gotov proizvod

 • Šljemenjak


Priprema krovišta za montažu lima :

 • Nacrt pripreme

 • Priprema krovišta


Montaža lima u obliku crijepa :

Ovakav način proizvodnje omogućava visokokvalitetan proizvod bez mogućnosti greške, tako da je montaža crijepa time brza i veoma precizna.

 • Početak pokrivanja

 • Radovi pri kraju

 • Zavrtanje crijepa

 • Pokriven objekat