Planirate novi projekat?

Proizvodni program:

Tip: “LIMORAD  L/R  32.70/200”

Trapezno profilisani lim tipa “LIMORAD L/R 32,70/200” je našao svoju široku primjenu kod pokrivanja objekata,a najviše za pokrivanje proizvodnih hala i skladišnih prostora.

Osnovna karakteristika TR – lima “L/R 32,70/200” jeste njegova izdržljivost pri velikim opterecenjima. Otporan je na ekstremne vremenske uvjete i objektima daje dobar estetski izgled. Podnosi blage nagibe kao što su ≥7°.

Proizvodnja TR – lima tip “LIMORAD L/R 32,70/200” se vrši u proizvodnom pogonu doo “LIMORAD” u Gračanici na najsavremenijoj potpuno automatizovanoj liniji, koju opslužuje jedan radnik.

Kapacitet proizvodnje je 600 m²/h. Mogućnost greške prilikom proizvodnje ne postoji i proizvodu daje izuzetne tehničke karakteristike koje nije moguće postići klasičnim načinom proizvodnje.

 

TR – lim tip “LIMORAD L/R 32,70/200” se proizvodi u tablama neograničene dužine prema zahtjevima kupaca, a karakteriše dodatno ojačanje u donjoj zoni lima, koji mu daje bolji estetski izgled i veći doprinos statičkoj nosivosti.

 

Proizvodnja TR – lima tip “LIMORAD L/R 32,70/200” se vrši u proizvodnom pogonu doo “LIMORAD” u Gračanici na najsavremenijoj potpuno automatizovanoj liniji, koju opslužuje jedan radnik.

 

Tip: “LIMORAD  L/R  20/90”

Trapezno profilisani lim tip “LIMORAD L/R 20/90”, kao i TR – tip “LIMORAD L/R
32,70 /200”, proizvodi se na najsavremenijoj potpuno automatskoj liniji koju opslužeje jedan radnik. Kapacitet proizvodnje je 600 m²/h.

 

TR – lim tip “LIMORAD L/R 20/90” se najviše koristi kao fasdni trapezni lim za oblaganje fasada kako u jednostrukoj tako i sendvič izvedbi. Veliku primjenu je našao i kao spušteni stropovi i kao donji lim u sendvič izvedbi.

Ono što karakteriše ovaj TR – lim je njegov estetski izgled.

TR – lim “LIMORAD L/R 20/90” je testiran kod gradevinskog instituta u Tuzli.

 

Lim u obliku crijepa je pokrov visokog kvaliteta koji u odnosu na druge pokrove ( glineni ili betonski crijep ) karaktriše mala težina od 5 kg/m² dugotrajnost i estetski izgled.

Ovaj proizvod je u velikoj mjeri zastupljen na tržištu kao najbolji izbor za pokrivanje svih vrsta objekata, kao malih montažnih objekata ( garaža, nadstrešnica i dr.), preko stanbenih kuća do velikih stanbenih objekata.

Proizvodnja proizvoda :

Proizvodnja limova u obliku crijepa se vrši na najsavremenijoj potpuno automatskoj proizvodnoj liniji koju opslužuje samo jedan radnik. Kapacitet proizvodnje je 150 m²/h.

 

Gotov proizvod :

Lim u obliku crijepa se proizvodi u pločama standardne širine, a dužina je prilagođenja potrebama kupca, tako da nema nepotrebnog gubitka materijala.

 

Priprema krovišta za montažu lima :

 

Montaža lima u obliku crijepa :

Ovakav način proizvodnje omogućava visokokvalitetan proizvod bez mogućnosti greške, tako da je montaža crijepa time brza i veoma precizna.

 

Naši partneri

Kontaktirajte nas!

Ime*
Prezime*
e-mail*
Kontakt telefon *

Naslov poruke *

Kako Vam možemo pomoći?*